Барьцаалан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан үйл ажиллагаагаа автоматжуулах, хянах, санхүүгийн чадамжаа дээшлүүлэхэд зориулан бүтээгдсэн програм хангамж юм. Уг програм хангамжыг ашигласнаар та дараах давуу талуудыг мэдрэх болно.

Үүнд :