Технологи : vs.net, C#, Java, PHP, Aspx, Oracle, MySql, MSSQL зэрэг дэлхийн шилдэг бүтээгдэхүүнийг ашиглан хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсан програм хангамжийг хийж гүйцэтгэж байна.

Бүтээлүүд :