Статик веб сайт

 • 10 хүртлэх HTML & php хуудас
 • Javascript & CSS
 • Санал хүсэлт
 • Энгийн зураг
 • Вэбээс тань руу имэйл илгээх боломж
 • Flash хөдөлгөөн
 • 1 GB зай
 • FTP эрх

Динамик вэб сайт

 • Хязгааргүй хуудастай
 • Вэбийн дизайн, Javascript & CSS & AJAX
 • Flash animation
 • Хайлтын систем, Зургийн сан
 • Мэдээлэлийн баазын систем
 • Зочин хэрэглэгчидийн хувийн систем
 • Зочдын дэвтэр
 • 10 GB зай

Responsive вэб сайт

 • Хязгааргүй хуудастай
 • Олон дэлгэцэнд тохирсон хувирдаг загвартай
 • Вэбийн дизайн, Javascript & CSS & AJAX
 • Flash animation
 • Хайлтын систем, Зургийн сан
 • Мэдээлэлийн баазын систем
 • Зочин хэрэглэгчидийн хувийн систем
 • Зочдын дэвтэр
 • 10 GB зай